25 de noviembre de 2008

Periodistas de Torun ven "parálisis" en Pamplona

Ya echaba en falta a los verdaderos informadores –periodistas-, de la ciudad de Torun (Polonia) en Pamplona -in situ-, para que pudierais sacar vuestras propias conclusiones sobre los avances y resultados hechos por el Ayuntamiento de Pamplona, que los cuentacuentos de los políticos pamploneses  sobre los preparativos para la candidatura conjunta a Ciudad Cultural Europea 2016. –Son lo que habéis podido comprobar-

A muchos nos pareció un chiste más, cuando presentaron Pamplona Ciudad Cultural, por parte de los mismos que han destruido y enterrado los mejores yacimientos arqueológicos encontrados en esta ciudad, para construir aparcamientos, creo que no son los más indicados para hablar de cultura…….y si nos vamos al Arte y la cultura contemporánea, el que os escribe curiosamente tuvo que recurrir a la Justicia mediante la figura de la Defensora del Pueblo para defenderse de estos “incultos ediles” en un acercamiento del ARTE A PIE DE CALLE A LA CIUDADANÍA para Pamploneses y visitantes (Si leéis este proceso kafkiano –es para partirse de risa- (Aunque como sigo padeciendo su “animalidad cultural” no se la deseo a ningún artista esta “falta de respeto”) los conocimientos que sobre la cultura tienen semejante personajes y lo analfabetos  que pueden llegar a ser con sus propios artistas. (Solo tenéis que leer su pobre defensa – que enviaron a la Defensora del Pueblo)Dices bien Tomasz Bielicki del diario NOWOSCI  al ver como los sectores culturales y periodísticos de Torun perciben “cierta parálisis” en Pamplona y una “meramente unidireccional” en la carrera en pos de la Capitalidad Europea de la Cultura 2016.

 

“Todo el mundo me dice que está esperando una señal del Ayuntamiento para empezar a hacer, y mientras tanto no se percibe en Pamplona casi ninguna actividad de cara a 2016”

 

Menos mal que viniste por Pamplona Tomasc Bielicki para constatar que: faltan ideas espontáneas, se espera demasiado a lo que diga el Ayuntamiento", pero a la vez señala que "andando por la ciudad no se ven señales de que Pamplona esté preparando nada". 

 

Yo pamplonés os podría regalar la medalla que tengo ganada representando a España en la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Florencia,-Total para lo que me sirve en mi propia ciudad a manos de este Ayuntamiento ………………Muera la cultura-viva la censura.Ellos solo venden sus “fantasías animadas de ayer y hoy”, los mejores conocimientos de nuestros concejales y alcaldesa a la cabeza traídos de vuestra tierra son vuestros Piernikis y las compras que hicieron por vuestra elegante ciudad .

 

 

Un saludo Torun, pero es la realidad lo escrito por Tomasc Bielicki.

---------------------------------------------------

Dziennikarze są Toruniu "paraliżu" w Pamplona

Już brakuje w braku rzeczywistego dziennikarzy-reporterów, miasto Toruń (Polska) w Pamplona-in-situ, tak aby pudierais wyciągnąć własne wnioski na temat postępów i wyników osiągniętych przez gminy Pampeluna, w którym gawędziarzy Politycy Pampeluna w sprawie przygotowań do wspólnej kandydatury do Europejskiego Miasta Kultury 2016. Są to-co-można zobaczyć

Wielu wydawało się bardziej żart, kiedy prezentowane Pamplona miasta w dziedzinie kultury przez samych ludzi, którzy mają zniszczone i pochowano najlepszych archeologicznych znajdują się w tym mieście, aby budować parki, myślę, że nie jesteśmy w najlepszej pozycji, aby mówić o kulturze ... ... ., A jeśli idą do współczesnej kultury i sztuki, który pisze ciekawie musiał uciekać się do wymiaru sprawiedliwości poprzez postać Rzecznika Praw Obywatelskich w obronie tych "niewykształcony wybrany" w zbliżeniu z SZTUKI WALK na ulicy Citigroup i odwiedzających Pamplona (leéis Jeśli Kafkaesque proces ma się rozpocząć od śmiechu-(Chociaż ja nadal cierpią z powodu swoich "kulturalnych animality" nie jest pragnienie jakiegokolwiek artysty to "łamania") wiedzy na temat kultury, które są podobne Postacie i analfabetów  które mogą stać się ich własnych artystów. (Tylko musisz czytać jego obronie biednych - że wysłała do Rzecznika Praw Obywatelskich)

 

Tomasz Bielicki również powiedzieć, gazety Nowości   aby zobaczyć, jak kulturalnej i środków masowego przekazu postrzegania Torunia "niektóre paraliżu" w Pampeluna i "czysto Jednokierunkowy" w wyścigu na rzecz Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

"Każdy mówi mi będziemy czekać na sygnał z ratusza, aby rozpocząć przesyłanie, a tymczasem nie jest postrzegana w prawie nie Pamplona działalności w kierunku 2016"

Dziękuję Bogu, you came przez Pamplona Tomasc Bielicki, abystwierdzić, że "brakuje" burzy mózgów ", dlatego też oczekuje się odczytu Rady Miejskiej", ale jednocześnie, że "chodzenie po mieście nie są oznaki, że coś jest przygotowanie Pamplona" . 

Pamplona mogę dać wam mam medal zdobył reprezentujący Hiszpanii na Międzynarodowym Biennale Sztuki we Florencji-Razem za to, co kiedyś w moim mieście w rękach Rady Miejskiej ... ... ... ... ... ... Śmierć do -cenzury kulturze żyje.

Oni tylko sprzedają ich "animowany fantazje wczoraj i dziś" Według naszej wiedzy burmistrza i radnych na początek strony wniesione w waszym kraju są z Twoim Piernikis i zakupy dokonywane przez eleganckie miasta.

A pozdrowienia Toruń, ale w rzeczywistości jest ono napisane przez Tomasc Bielicki.

Google translate


No hay comentarios: